neuropsychologisch onderzoek voor dummies

Na aanmelding is in 5 werkdagen contact betreffende een werknemer opgenomen, waarna een kennismakingsgesprek betreffende een arbeidsonderzoeker volgt. De casus is besproken in het instroomoverleg door dit team. Binnen 20 werkdagen ontvangt een cliënt een afspraken vanwege het neuropsychologisch onderzoek.

In ons terugkoppelingsgesprek worden een testresultaten met een cliënt doorgenomen. Vervolgens is er ons advies geformuleerd en ontvangen een cliënt en de opdrachtgever (na akkoord met een cliënt) een rapportage.

Zowel personen die recent na hun ziekteperiode de allereerste stap tot werk wensen zetten mits lieden die moeite ondervinden bij de re-integratie aankomen in aanmerking.

Onze diagnostiek vormt tegelijkertijd ons bestanddeel met een psychologische treatment die wij verlenen. Mocht u dan ook in dit kader betreffende een juridische procedure behoefte beschikken over met ons onafhankelijke diagnose, dan raden wij u dan ook met contact op te nemen met een expertisebureau.

Zo ja, voor hoeveel uur en bij die condities? Tevens wordt ons belastbaarheidsprofiel opgesteld in een gedaante betreffende ons kritische FML.

In bepaalde gevallen zal, wanneer u hiervoor toestemming geeft, telefonisch informatie voor een leerkracht over de kind worden ingewonnen. 

Persoonlijkheidsonderzoek Bij ons persoonlijkheidsonderzoek kijken we tot uw emotionele- click here en sociale functioneren. We gluren naar hoe u dan ook omgaat met problemen ofwel emoties. lees verdere

Een richtlijn beoogt vanwege die artsen een kwaliteitsstandaard vast te stellen voor uitstekende diagnostiek, service en treatment en zo de variatie in de capaciteit over zorg te reduceren. Die variatie zou ook minder horen te geraken wat betreft de duur over dit pad vanaf de belangstelling met de patiënt ofwel diens naaste teneinde helderheid (“Wat is daar met de hand?”), tot dit ogenblik gekomen waarop een diagnose gesteld is, daar dit pad in ons aanzienlijk reeks gevallen alsnog te veel vertraging heeft.

per patiënt kunnen aangeven wat voor patiënt haalbaar is: of tests gehele dag ofwel in stukjes, precies hetgeen men aankan. Tests doen wanneer bestanddeel met ons gesprek, dit vervaardigd het minder confronterend.

Een prestaties op de meerdere testen worden aansluitend vergeleken betreffende de prestaties betreffende personen met dezelfde ouderdom en hetzelfde geslacht en opleidingsniveau. Een NPO duurt plusminus twee tot 3 uur. 

Een webshop gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen optimaliseren. Door toepassing te vervaardigen met die webshop gaat u hiermee akkoord.

Wanneer duidelijk kan zijn hetgeen exact een klacht is, wordt er door een psycholoog besloten die onderdelen met dit functieonderzoek afgenomen geraken. Hierna volgt een uitslag en het advies.

In overleg met u mag er wegens gekozen geraken het neuropsychologisch onderzoek uit te breiden betreffende een belastbaarheidsonderzoek.

Wegens vragen aan een verzorging ofwel aan een onkosten en mogelijke vergoedingen kunt u ons mailen of bellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *